Łączniki

Ikona

Łącznik

Otwórz pasek narzędzi Łącznik. Za jego pomocą możesz dodawać łączniki do bieżącego slajdu. Łącznik to linia łącząca dwa obiekty nawet po przemieszczaniu obiektów. Jeśli skopiujesz obiekt z dołączonym łącznikiem łącznik jest również kopiowany.

Dostępne są cztery typy łączników:

  1. Standardowy (zgięcia pod kątem 90 stopni)

  2. Liniowy (dwa zgięcia)

  3. Prosty

  4. Zakrzywiony

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

Aby narysować linię łącznika, kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij mysz do punktu sklejania na drugim obiekcie, a następnie zwolnij przycisk myszy. Możesz także przeciągnąć mysz na pustą część dokumentu i kliknąć. Niepołączony koniec łącznika zostanie zablokowany w miejscu do momentu, gdy przeciągniesz ten koniec do innej lokalizacji. Aby odłączyć łącznik, przeciągnij dowolny koniec łącznika na inną pozycję.

Łącznik

Rysuje łącznik o co najmniej jednym 90-stopniowym załamaniu. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik

Łącznik ze strzałką na początku

Rysuje łącznik o co najmniej jednym 90-stopniowym załamaniu ze strzałką w punkcie początkowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik ze strzałką na początku

Łącznik ze strzałką na końcu

Rysuje łącznik o co najmniej jednym 90-stopniowym załamaniu ze strzałką w punkcie końcowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik ze strzałką na końcu

Łącznik ze strzałkami

Rysuje łącznik o co najmniej jednym 90-stopniowym załamaniu ze strzałkami po obu stronach. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik ze strzałkami

Łącznik z kółkiem na początku

Rysuje łącznik o co najmniej jednym 90-stopniowym załamaniu i z kółkiem w punkcie początkowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik z kółkiem na początku

Łącznik z kółkiem na końcu

Rysuje łącznik o co najmniej jednym 90-stopniowym załamaniu i z kółkiem w punkcie końcowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik z kółkiem na końcu

Łącznik z kółkami

Rysuje łącznik o co najmniej jednym 90-stopniowym załamaniu i z kółkami po obu stronach. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik z kółkami

Łącznik liniowy

Rysuje łącznik, który zaginany jest przy punkcie sklejania. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy. Aby dopasować długość segmentu linii między punktem zgięcia a punktem sklejania, kliknij łącznik i przeciągnij punkt zaginania.

Ikona

Łącznik liniowy

Łącznik liniowy ze strzałką na początku

Rysuje łącznik, który rozpoczyna się strzałką i zagina się przy punkcie sklejania. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy. Aby dopasować długość segmentu linii między punktem zgięcia a punktem sklejania, kliknij łącznik i przeciągnij punkt zaginania.

Ikona

Łącznik liniowy ze strzałką na początku

Łącznik liniowy ze strzałką na końcu

Rysuje łącznik, który kończy się strzałką i zagina się przy punkcie sklejania. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy. Aby dopasować długość segmentu linii między punktem zgięcia a punktem sklejania, kliknij łącznik i przeciągnij punkt zaginania.

Ikona

Łącznik liniowy ze strzałką na końcu

Łącznik liniowy ze strzałkami

Rysuje łącznik ze strzałkami po obu stronach, który zagina się przy punkcie sklejania. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy. Aby dopasować długość segmentu linii między punktem zgięcia a punktem sklejania, kliknij łącznik i przeciągnij punkt zaginania.

Ikona

Łącznik liniowy ze strzałkami

Łącznik liniowy z kółkiem na początku

Rysuje łącznik, który rozpoczyna się kółkiem i zagina się przy punkcie sklejania. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy. Aby dopasować długość segmentu linii między punktem zgięcia a punktem sklejania, kliknij łącznik i przeciągnij punkt zaginania.

Ikona

Łącznik liniowy z kółkiem na początku

Łącznik liniowy z kółkiem na końcu

Rysuje łącznik, który kończy się kółkiem i zagina się przy punkcie sklejania. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy. Aby dopasować długość segmentu linii między punktem zgięcia a punktem sklejania, kliknij łącznik i przeciągnij punkt zaginania.

Ikona

Łącznik liniowy z kółkiem na końcu

Łącznik liniowy z kółkami

Rysuje łącznik z kółkami po obu stronach, który zagina się przy punkcie sklejania. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy. Aby dopasować długość segmentu linii między punktem zgięcia a punktem sklejania, kliknij łącznik i przeciągnij punkt zaginania.

Ikona

Łącznik liniowy z kółkami

Łącznik prosty

Rysuje łącznik prostolinijny. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik prosty

Łącznik prosty ze strzałką na początku

Rysuje łącznik prostolinijny ze strzałką w punkcie początkowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik prosty ze strzałką na początku

Łącznik prosty ze strzałką na końcu

Rysuje łącznik prostolinijny ze strzałką w punkcie końcowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik prosty ze strzałką na końcu

Łącznik prosty ze strzałkami

Rysuje łącznik prostolinijny ze strzałkami po obu stronach. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik prosty ze strzałkami

Łącznik prosty z kółkiem na początku

Rysuje łącznik prostolinijny z kółkiem w punkcie początkowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik prosty z kółkiem na początku

Łącznik prosty z kółkiem na końcu

Rysuje łącznik prostolinijny z kółkiem w punkcie końcowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik prosty z kółkiem na końcu

Łącznik prosty z kółkami

Rysuje łącznik prostolinijny z kółkami po obu stronach. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik prosty z kółkami

Łącznik zakrzywiony

Rysuje łącznik o linii zakrzywionej. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik zakrzywiony

Łącznik zakrzywiony ze strzałką na początku

Rysuje łącznik o linii zakrzywionej ze strzałką w punkcie początkowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik zakrzywiony ze strzałką na początku

Łącznik zakrzywiony ze strzałką na końcu

Rysuje łącznik o linii zakrzywionej ze strzałką w punkcie końcowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik zakrzywiony ze strzałką na końcu

Łącznik zakrzywiony ze strzałkami

Rysuje łącznik o linii zakrzywionej ze strzałkami po obu stronach. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik zakrzywiony ze strzałkami

Łącznik zakrzywiony z kółkiem na początku

Rysuje łącznik o linii zakrzywionej z kółkiem w punkcie początkowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik zakrzywiony z kółkiem na początku

Łącznik zakrzywiony z kółkiem na końcu

Rysuje łącznik o linii zakrzywionej z kółkiem w punkcie końcowym. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik zakrzywiony z kółkiem na końcu

Łącznik zakrzywiony z kółkami

Rysuje łącznik o linii zakrzywionej z kółkami po obu stronach. Kliknij punkt sklejania na obiekcie, przeciągnij do punktu sklejania na innym obiekcie, po czym zwolnij przycisk myszy.

Ikona

Łącznik zakrzywiony z kółkami

Please support us!