obiekty 3D

Otwiera pasek narzędzi Obiekty 3D. Obiekty są trójwymiarowe, z głębią, oświetleniem i odbiciem. Każdy wstawiony obiekt początkowo tworzy scenę 3D. Możesz nacisnąć F3, aby wejść do sceny. W przypadku tych obiektów 3D można otworzyć okno dialogowe Efekty 3D, aby edytować właściwości.

Ikona obiektów 3D

Obiekty 3D

Ikona wskazówki

Aby obrócić obiekt 3D wokół osi jednej z jego trzech osi zaznacz go a następnie kliknij na nim aby wyświetliły się uchwyty obracania po czym przeciągnij wybrany uchwyt w odpowiednim kierunku.


Sześcian

Rysuje wypełniony sześcian w miejscu, w którym przeciągasz slajd. Aby narysować prostokąt 3D, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Ikona sześcianu

Sześcian

Sfera

Rysuje wypełnioną kulę w miejscu, w którym przeciągasz slajd. Aby narysować sferoidę, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Ikona sfery

Sfera

Walec

Rysuje walec oparty na okręgu, który przeciągasz na slajdzie. Aby narysować walec oparty na owalu, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Ikona walca

Walec

Stożek

Rysuje stożek oparty na okręgu, który przeciągasz na slajdzie. Aby narysować stożek oparty na owalu, przytrzymaj podczas przeciągania Shift.

Ikona stożka

Stożek

Ostrosłup

Rysuje piramidę z kwadratową podstawą w miejscu, w którym przeciągasz slajd. Aby narysować piramidę z prostokątną podstawą, podczas przeciągania przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Aby zdefiniować inny wielokąt dla podstawy piramidy, otwórz okno dialogowe Efekty 3D i kliknij kartę Geometria . W obszarze Segmenty wprowadź liczbę boków wielokąta w polu Poziomo, a następnie kliknij zielony znacznik wyboru.

Ikona ostrosłupa

Ostrosłup

Torus

Rysuje obiekt w kształcie pierścienia oparty na okręgu przeciąganym na slajdzie. Aby narysować torus oparty na owalu, przytrzymaj podczas przeciągania Shift.

Ikona torusa

Torus

Skorupa

Rysuje obiekt w kształcie miski na podstawie okręgu, który przeciągasz na slajdzie. Aby narysować muszlę opartą na owalu, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Ikona skorupy

Skorupa

Półkula

Rysuje połowę kuli w miejscu, w którym przeciągasz slajd. Aby narysować połowę sferoidy, podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona półkuli

Półkula

Prosimy o wsparcie!