obiekty 3D

Otwiera pasek narzędzi Obiekty 3D. Obiekty są trójwymiarowe z właściwościami głębi, oświetlenia i odbicia światła. Każdy wstawiony obiekt tworzy obraz 3D. Aby przejść do obrazu, naciśnij klawisz F3. Właściwości tych obiektów 3D można edytować w oknie dialogowym Efekty 3D.

Ikona

Obiekty 3D

Ikona wskazówki

Aby obrócić obiekt 3D wokół osi jednej z jego trzech osi zaznacz go a następnie kliknij na nim aby wyświetliły się uchwyty obracania po czym przeciągnij wybrany uchwyt w odpowiednim kierunku.


Sześcian

Rysuje wypełniony, regularny sześcian. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek sześcianu i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować dowolny sześcian w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Sześcian

Sfera

Rysuje wypełnioną, regularną sferę. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek sfery i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować dowolną sferoidę w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Sfera

Walec

Rysuje wypełniony walec o podstawie kolistej. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować walec i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować walec o podstawie eliptycznej w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Walec

Stożek

Rysuje wypełniony stożek o podstawie kolistej. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować stożek i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować stożek o podstawie eliptycznej w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Stożek

Ostrosłup

Rysuje wypełniony, ostrosłup o kwadratowej podstawie. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować ostrosłup i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować ostrosłup o podstawie prostokątnej w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift. Aby zmienić wielokąt będący podstawą ostrosłupa otwórz okno dialogowe Efekty 3D i kliknij zakładkę Geometria. W ramce Segmenty w polu Poziomo wprowadź żądaną liczbę boków wielokąta a nastepnie kliknij przycisk z zielonym znakiem zatwierdzenia.

Ikona

Ostrosłup

Torus

Rysuje wypełnioną figurę o kształcie kolistego obwarzanka. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować torus i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować torus o eliptycznym kształcie w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Torus

Skorupa

Rysuje figurę o kształcie kolistej miseczki. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować skorupę i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować skorupę o eliptycznym kształcie w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Skorupa

Półkula

Rysuje wypełnioną, regularną półkulę. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć rysować półkulę i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować dowolną półkulę, o kształcie eliptycznym, w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Półkula

Łączenie obiektów 3D

Prosimy o wsparcie!