Krzywa

Kliknij ikonę Krzywa na pasku Rysunek aby otworzyć pasek narzędzi Linie. Za jego pomocą możesz dodawać linie oraz figury do bieżącego slajdu.

Jeżeli przytrzymasz naciśnięty klawisz Shift, przemieszczanie kursora myszy ograniczone jest do wielokrotności 45 stopni. Jeżeli przytrzymasz naciśnięty klawisz , nowy punkt nie będzie połączony z poprzednim. Umożliwia to tworzenie obiektów składających się z krzywych wzajemnie niepołączonych. Jeśli wrysujesz mniejszy obiekt w większy, jeszcze niezamknięty obiekt, trzymając naciśnięty klawisz , mniejszy obiekt zostanie odcięty od większego, przez co wyświetlany będzie w postaci otworu w większym obiekcie.

Wypełnienie wybrane w polu Styl/wypełnienie obszaru na pasku Linia i wypełnienie zostanie automatycznie przypisane zamykanej figurze.

Krzywa, wypełniona

Rysuje wypełnioną, zamkniętą figurę w oparciu o krzywe Béziera. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek krzywej i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej długości. Zwolnij klawisz myszki i przesuń wskaźnik w miejsce gdzie krzywa ma się kończyć. Kliknij i przesuń wskaźnik myszy aby dodać prosty fragment linii do krzywej lub przytrzymaj klawisz myszy aby kontynuować rysowanie krzywej. Kliknij dwa razy aby zamknąć rysowaną figurę.

Ikona

Krzywa, wypełniona

Wielokąt, wypełniony

Rysuje wypełnioną, zamkniętą figurę złożoną z prostych fragmentów linii. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć rysować wielokąt i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej długości linii. Kliknij i przesuń wskaźnik myszy aby narysować kolejną linię. Kliknij dwa razy aby zamknąć rysowaną figurę. Aby zachować w rysowanym wielokącie kąty o wielokrotności 45 stopni przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Wielokąt, wypełniony

Wielokąt (45°), wypełniony

Rysuje wypełnioną, zamkniętą figurę złożoną z prostych fragmentów linii. Kąty pomiędzy rysowanymi liniami będą miały wielokrotność 45 stopni. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć rysować wielokąt i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej długości linii. Kliknij i przesuń wskaźnik myszy aby narysować kolejną linię. Kliknij dwa razy aby zamknąć rysowaną figurę. Aby niezachowywać w rysowanym wielokącie kątów o wielokrotności 45 stopni przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Wielokąt (45°), wypełniony

Linia odręczna, wypełniona

Rysuje linię odręczną. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć rysować linię i przeciągnij myszkę do uzyskania odpowiedniego kształtu. Po zwolnieniu klawisza myszki LibreOffice stworzy zamkniętą figurę dodając prosty fragment linii pomiędzy końcowym a początkowym punktem linii. Bieżące wypełnienie zostanie automatycznie przypisane zamykanej figurze.

Ikona

Linia odręczna, wypełniona

Krzywa

Rysuje gładką krzywą Beziera. Kliknij miejsce, w którym ma się zaczynać krzywa, przeciągnij, zwolnij, a następnie przesuń wskaźnik do miejsca, w którym ma się kończyć krzywa, i kliknij. Przesuń wskaźnik i kliknij ponownie, aby dodać odcinek linii prostej do krzywej. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć rysowanie krzywej. Aby utworzyć zamknięty kształt, kliknij dwukrotnie punkt początkowy krzywej. Łuk krzywej jest określany na podstawie przeciągniętej odległości.

Ikona

Krzywa

Wielokąt

Rysuje linię składającą się z serii prostych odcinków. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć rysować odcinek, a następnie przeciągnij myszą aż do uzyskania odpowiedniej długości. Następnie kliknij i przesuń wskaźnik myszy, co spowoduje narysowanie kolejnego odcinka. Aby zakończyć rysowanie linii, kliknij dwukrotnie. Aby utworzyć zamkniętą figurę, kliknij dwukrotnie początkowy punkt linii.

Przytrzymaj klawisz Shift podczas rysowania wielokąta, aby ustawić nowe punkty pod kątem 45 stopni.

Tryb Edycja punktów umożliwia interaktywną modyfikację poszczególnych punktów wielokąta.

Ikona

Wielokąt

Wielokąt (45°)

Rysuje linię złożoną z serii prostoliniowych segmentów, które są połączone pod kątem 45 stopni. Przeciągnij, aby narysować segment linii. Kliknij, aby określić punkt końcowy segmentu linii, a następnie przeciągnij, aby narysować nowy segment. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć rysowanie linii. Aby utworzyć zamknięty kształt, przytrzymaj naciśnięty klawisz , po czym dwukrotnie kliknij myszą.

Ikona

Wielokąt (45°)

Linia odręczna

Rysuje linię odręczną w miejscu przeciągania kursora w bieżącym dokumencie. W celu zakończenia linii należy zwolnić przycisk myszy. Aby narysować kształt zamknięty, zwolnij przycisk myszy możliwie blisko początku linii.

Ikona

Linia odręczna

Prosimy o wsparcie!