Elipsy

Używając opcji Dostosuj pasek narzędzi można dodać pasek narzędzi Starsze okręgi i owale.

Elipsa

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca wypełniony owal. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek owalu i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować okrąg w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Elipsa

Koło

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca wypełniony okrąg. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek okręgu i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować elipsę w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Koło

Wycinek elipsy

Rysuje w bieżącym dokumencie wypełnioną figurę złożoną z łuku elipsy i dwóch promieni. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek wycinka elipsy i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Przeciągnij uchwyty promieni aby uzyskać żądany kąt między promieniami. Jeśli chcesz narysować wycinek koła w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Wycinek elipsy

Wycinek koła

Rysuje w bieżącym dokumencie wypełnioną figurę złożoną z łuku okręgu i dwóch promieni. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek wycinka koła i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Przeciągnij uchwyty promieni aby uzyskać żądany kąt między promieniami. Jeśli chcesz narysować wycinek elipsy w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Wycinek koła

Odcinek elipsy

Rysuje w bieżącym dokumencie wypełnioną figurę złożoną z łuku elipsy i cięciwy. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek figury i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Wybierz za pomocą pomocniczego promienia początek cięciwy a następnie jej koniec. Jeśli chcesz narysować odcinek koła w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Odcinek elipsy

Odcinek koła

Rysuje w bieżącym dokumencie wypełnioną figurę złożoną z łuku okręgu i cięciwy. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek figury i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Wybierz za pomocą pomocniczego promienia początek cięciwy a następnie jej koniec. Jeśli chcesz narysować odcinek elipsy w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Odcinek koła

Elipsa, niewypełniona

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca niewypełniony owal. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek owalu i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować okrąg w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Elipsa, niewypełniona

Koło, niewypełnione

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca niewypełniony okrąg. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek owalu i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować elipsę w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Koło, niewypełnione

Wycinek elipsy, niewypełniony

Rysuje w bieżącym dokumencie niewypełnioną figurę złożoną z łuku elipsy i dwóch promieni. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek wycinka elipsy i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Przeciągnij uchwyty promieni aby uzyskać żądany kąt między promieniami. Jeśli chcesz narysować wycinek koła w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Wycinek elipsy, niewypełniony

Wycinek koła, niewypełniony

Rysuje w bieżącym dokumencie niewypełnioną figurę złożoną z łuku okręgu i dwóch promieni. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek wycinka elipsy i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Przeciągnij uchwyty promieni aby uzyskać żądany kąt między promieniami. Jeśli chcesz narysować wycinek elipsy w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Wycinek koła, niewypełniony

Odcinek elipsy, niewypełniony

Rysuje w bieżącym dokumencie niewypełnioną figurę złożoną z łuku elipsy i cięciwy. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek figury i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Wybierz za pomocą pomocniczego promienia początek cięciwy a następnie jej koniec. Jeśli chcesz narysować odcinek koła w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Odcinek elipsy, niewypełniony

Odcinek koła, niewypełniony

Rysuje w bieżącym dokumencie niewypełnioną figurę złożoną z łuku okręgu i cięciwy. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek figury i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Wybierz za pomocą pomocniczego promienia początek cięciwy a następnie jej koniec. Jeśli chcesz narysować odcinek elipsy w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Odcinek koła, niewypełniony

Łuk

Rysuje w bieżącym dokumencie łuk elipsy. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować łuk i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Wybierz za pomocą pomocniczego promienia początek łuku a następnie jego koniec. Jeśli chcesz narysować łuk okręgu w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Łuk

Łuk koła

Rysuje w bieżącym dokumencie łuk koła. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować łuk i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Wybierz za pomocą pomocniczego promienia początek łuku a następnie jego koniec. Jeśli chcesz narysować łuk elipsy w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Łuk koła

Please support us!