Prostokąty

Używając opcji Dostosuj pasek narzędzi, możesz dodać pasek narzędzi Starsze prostokąty.

Tworzenie zaokrąglonych rogów

Prostokąt

Rysuje wypełniony prostokąt w miejscu przeciągania w bieżącym dokumencie. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg prostokąta, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować kwadrat, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Ikona prostokąta

Prostokąt

Kwadrat

Rysuje wypełniony kwadrat w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg kwadratu, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować prostokąt, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Ikona kwadratu

Kwadrat

Prostokąt zaokrąglony

Rysuje zaokrąglony prostokąt z wypełnieniem w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg zaokrąglonego prostokąta, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować zaokrąglony kwadrat, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Ikona zaokrąglonego prostokąta

Prostokąt zaokrąglony

Kwadrat zaokrąglony

Rysuje zaokrąglony kwadrat z wypełnieniem w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg zaokrąglonego kwadratu, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować zaokrąglony prostokąt, przytrzymaj podczas przeciągania Shift.

Ikona zaokrąglonego kwadratu

Kwadrat zaokrąglony

Prostokąt, bez wypełnienia

Rysuje pusty prostokąt w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg prostokąta, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować kwadrat, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Ikona prostokąta, bez wypełnienia

Prostokąt, bez wypełnienia

Kwadrat, bez wypełnienia

Rysuje pusty kwadrat w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg kwadratu, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować prostokąt, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Ikona kwadratu, bez wypełnienia

Kwadrat, bez wypełnienia

Prostokąt zaokrąglony, bez wypełnienia

Rysuje pusty zaokrąglony prostokąt w bieżącym dokumencie w miejscu przeciągnięcia. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg zaokrąglonego prostokąta, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować zaokrąglony kwadrat, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Ikona zaokrąglonego kwadratu, bez wypełnienia

Kwadrat zaokrąglony, bez wypełnienia

Kwadrat zaokrąglony, bez wypełnienia

Rysuje pusty zaokrąglony kwadrat w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg zaokrąglonego kwadratu, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować zaokrąglony prostokąt, przytrzymaj podczas przeciągania Shift.

Ikona zaokrąglonego kwadratu, bez wypełnienia

Kwadrat zaokrąglony, bez wypełnienia

Prosimy o wsparcie!