Tekst

Używając opcji Dostosuj pasek narzędzi można dodać pasek narzędzi Tekst.

Tekst

Rysuje ramkę tekstową przez kliknięcie lub rozciągnięcie jej w bieżącym dokumencie. Kliknij gdziekolwiek na dokumencie po czym wpisz lub wklej swój tekst.

Ikona

Tekst

Dopasuj tekst do ramki

Rysuje ramkę tekstową przez kliknięcie lub rozciągnięcie jej w bieżącym dokumencie. Rozmiar wprowadzanego tekstu będzie automatycznie zmieniony tak by tekst był dopasowany do wielkości ramki. Kliknij gdziekolwiek na dokumencie po czym wpisz lub wklej swój tekst.

Ikona

Dopasuj tekst do ramki

Objaśnienia

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem. Kierunek tekstu w objaśnieniu jest poziomy. Aby zmienić rozmiar objaśnienia przeciągnij uchwyt objaśnienia w odpowiednim kierunku. Zmiana kształtu objaśnienia z prostokątnego na zaokrąglony jest możliwa przy użyciu największego uchwytu z rogu objaśnienia. W tym celu przeciągnij największy uchwyt kiedy wskaźnik myszy zmieni się w rękę. Aby dodać tekst do objaśnienia kliknij jego krawędź po czym wpisz lub wklej swój tekst.

Ikona

Objaśnienia

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Objaśnienia pionowe

Ikona

Rysuje linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem w ułożeniu pionowym od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Aby zmienić wielkość objaśnienia, przeciągnij jego uchwyt w odpowiednim kierunku. Aby dodać tekst, kliknij krawędź objaśnienia i wpisz lub wklej odpowiedni tekst. Aby zmienić objaśnienie prostokątne na zaokrąglone, przeciągnij największy uchwyt, gdy wskaźnik zmieni się w symbol dłoni.

Tekst pionowy

Ikona

Rysuje pole tekstowe od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Kierunek tekstu w ramce jest pionowy. Należy kliknąć w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisać lub wkleić tekst. Możesz również rozciągnąć pole od dowolnego miejsca w dokumencie, a następnie wpisać lub wkleić tekst.

Dopasuj pionowy tekst do ramki

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Ikona

Dopasuj pionowy tekst do ramki

Please support us!