Tekst

Używając opcji Dostosuj pasek narzędzi można dodać pasek narzędzi Tekst.

Tekst

Rysuje ramkę tekstową przez kliknięcie lub rozciągnięcie jej w bieżącym dokumencie. Kliknij gdziekolwiek na dokumencie po czym wpisz lub wklej swój tekst.

Ikona

Tekst

Dopasuj tekst do ramki

Rysuje ramkę tekstową przez kliknięcie lub rozciągnięcie jej w bieżącym dokumencie. Rozmiar wprowadzanego tekstu będzie automatycznie zmieniony tak by tekst był dopasowany do wielkości ramki. Kliknij gdziekolwiek na dokumencie po czym wpisz lub wklej swój tekst.

Ikona

Dopasuj tekst do ramki

Objaśnienia

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem. Kierunek tekstu w objaśnieniu jest poziomy. Aby zmienić rozmiar objaśnienia przeciągnij uchwyt objaśnienia w odpowiednim kierunku. Zmiana kształtu objaśnienia z prostokątnego na zaokrąglony jest możliwa przy użyciu największego uchwytu z rogu objaśnienia. W tym celu przeciągnij największy uchwyt kiedy wskaźnik myszy zmieni się w rękę. Aby dodać tekst do objaśnienia kliknij jego krawędź po czym wpisz lub wklej swój tekst.

Ikona objaśnienia

Objaśnienia

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Objaśnienia pionowe

Ikona objaśnień pionowych

Rysuje linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem w ułożeniu pionowym od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Aby zmienić wielkość objaśnienia, przeciągnij jego uchwyt w odpowiednim kierunku. Aby dodać tekst, kliknij krawędź objaśnienia i wpisz lub wklej odpowiedni tekst. Aby zmienić objaśnienie prostokątne na zaokrąglone, przeciągnij największy uchwyt, gdy wskaźnik zmieni się w symbol dłoni.

Tekst pionowy

Ikona tekstu w pionie

Rysuje pole tekstowe od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Kierunek tekstu w ramce jest pionowy. Należy kliknąć w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisać lub wkleić tekst. Możesz również rozciągnąć pole od dowolnego miejsca w dokumencie, a następnie wpisać lub wkleić tekst.

Dopasuj pionowy tekst do ramki

Rysuje pole tekstowe z pionowym kierunkiem tekstu w miejscu, w którym klikasz lub przeciągasz w bieżącym dokumencie. Rozmiar wpisywanego tekstu jest automatycznie zmieniany w celu dopasowania do wymiarów pola. (Włącz obsługę tekstu azjatyckiego, aby włączyć tę ikonę). Kliknij w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisz lub wklej tekst. Możesz także przesunąć kursor w miejsce, w którym chcesz dodać tekst, przeciągnąć pole, a następnie wpisać lub wkleić tekst.

Ikona dopasowania pionowego tekstu do ramki

Dopasuj pionowy tekst do ramki

Prosimy o wsparcie!