Pasek punktów sklejania

Wstawia lub modyfikuje właściwości punktu sklejania. Punkt sklejania to punkt, do którego można dołączyć linię łącznika. Domyślnie program LibreOffice automatycznie umieszcza punkt sklejania na środku każdej ze stron prostokąta ograniczającego każdego tworzonego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty sklejania


Tworzenie schematów blokowych

Wstaw punkt sklejania

Wstawia punkt sklejania w miejscu, w którym obiekt zostanie kliknięty.

Ikona

Wstaw punkt

Kierunek wyjścia w lewo

Łącznik dołączany jest do lewej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w lewo

Kierunek wyjścia w górę

Łącznik dołączany jest do górnej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w górę

Kierunek wyjścia w prawo

Łącznik dołączany jest do prawej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w prawo

Kierunek wyjścia w dół

Łącznik dołączany jest do dolnej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w dół

Względna pozycja punktu sklejania

Zachowuje względną pozycję zaznaczonego punktu sklejania, gdy następuje zmiana wielkości obiektu.

Ikona

Względna pozycja punktu sklejania

Punkt sklejania po lewej

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy lewym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania po lewej

Punkt sklejania pośrodku w poziomie

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy środku obiektu.

Ikona

Punkt sklejania pośrodku w poziomie

Punkt sklejania po prawej

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy prawym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania po prawej

Punkt sklejania u góry

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy górnym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania u góry

Punkt sklejania pośrodku w pionie

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy pionowym środku obiektu.

Ikona

Punkt sklejania pośrodku w pionie

Punkt sklejania u dołu

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy dolnym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania u dołu

Please support us!