Pasek punktów sklejania

Wstawia lub modyfikuje właściwości punktu sklejania. Punkt sklejania to punkt, do którego można dołączyć linię łącznika. Domyślnie program LibreOffice automatycznie umieszcza punkt sklejania na środku każdej ze stron prostokąta ograniczającego każdego tworzonego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Pokaż funkcje punktu sklejania na pasku Rysunek.

Ikona educji punktów sklejania

Edycja punktów sklejania


Tworzenie schematów blokowych

Wstaw punkt sklejania

Wstawia punkt sklejania w miejscu, w którym obiekt zostanie kliknięty.

Ikona

Wstaw punkt

Kierunek wyjścia w lewo

Łącznik dołączany jest do lewej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w lewo

Kierunek wyjścia w górę

Łącznik dołączany jest do górnej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w górę

Kierunek wyjścia w prawo

Łącznik dołączany jest do prawej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w prawo

Kierunek wyjścia w dół

Łącznik dołączany jest do dolnej krawędzi zaznaczonego punktu sklejania.

Ikona

Kierunek wyjścia w dół

Punkt sklejania wględny

Zachowuje względną pozycję zaznaczonego punktu sklejania, gdy następuje zmiana wielkości obiektu.

Ikona

Punkt sklejania wględny

Punkt sklejania poziomo z lewej

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy lewym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania poziomo z lewej

Punkt sklejania poziomo w środku

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy środku obiektu.

Ikona

Punkt sklejania poziomo w środku

Punkt sklejania poziomo z prawej

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy prawym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania poziomo z prawej

Punkt sklejania pionowo z góry

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy górnym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania pionowo z góry

Punkt sklejania pionowo w środku

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy pionowym środku obiektu.

Ikona

Punkt sklejania pionowo w środku

Punkt sklejania pionowo z dołu

Podczas zmiany rozmiaru obiektu bieżący punkt sklejania pozostaje przy dolnym brzegu obiektu.

Ikona

Punkt sklejania pionowo z dołu

Prosimy o wsparcie!