Transformacje

Modyfikuje kształt, orientację bądź wypełnienie zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Transformacje.


Obróć

Obraca lub pochyla zaznaczony obiekt 2D wokół punktu obrotu. Przeciągnij uchwyt z rogu obiektu w kierunku, w który chcesz obrócić obiekt. Aby pochylić obiekt przeciągnij środkowy uchwyt w żądanym kierunku.

Każdy slajd ma tylko jeden punkt obrotu. Kliknij obiekt dwa razy aby przesunąć punkt obrotu do środka obiektu. Punkt obrotu można przesuwać w wybrane, nowe miejsca a następnie obracać obiekty.

note

Jeśli zaznaczyłeś grupę obiektów zawierającą obiekty 3D tylko one będą obracane. Nie można pochylać obiektów 3D. Zamiast pochylania możliwe jest obracanie nie tylko wokół osi X ale również wokół osi Y. Aby obrócić obiekt 3D wokół osi Y przeciągnij środkowy uchwyt w żądanym kierunku.


Ikona obrotu

Obróć

Odbij

Odbija zaznaczone obiekty wokół linii odbijania, którą możesz ustawić w dowolnym miejscu slajdu. Aby odbić obiekt wokół linii odbijania przeciągnij uchwyt obiektu przez linię odbijania. Aby zmienić orientację linii odbijania przeciągnij jeden z jej końców w nowe miejsce.

Ikona odbicia

Odbij

Na obiekt obrotowy 3D

Konwertuje zaznaczony obiekt 2D na obiekt 3D poprzez obrót obiektu wokół linii symetrii.

Przesuń linię symetrii w nowe miejsce aby zmienić kształt przekonwertowanego obiektu. Aby zmienić orientację linii symetrii przeciągnij jeden z jej końców w nowe miejsce. Kliknij zaznaczony obiekt aby go przekonwertować na obiekt 3D.

Icon na obiekt obrotowy 3D

Na obiekt obrotowy 3D

Ustaw w kole (perspektywa)

Odkształca zaznaczony obiekt wyciągając go wokół pomocniczych okręgów a następnie dodając perspektywę. Przeciągnij uchwyt obiektu aby go odkształcić. Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wielokątem lub krzywą Béziera przed odkształceniem pojawi się prośba o wyrażenie zgody na konwersję obiektu na krzywą.

Ikona ustawiania w kole

Ustaw w kole (perspektywa)

Ustaw w kole (pochylenie)

Odkształca zaznaczony obiekt wyciągając go wokół pomocniczych okręgów. Przeciągnij uchwyt obiektu aby go odkształcić. Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wielokątem lub krzywą Béziera przed odkształceniem pojawi się prośba o wyrażenie zgody na konwersję obiektu na krzywą.

Ikona ustawiania w kole

Ustaw w kole (pochylenie)

Zniekształć

Pozwala na zmianę kształtu obiektu przez przeciąganie jego uchwytów. Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wielokątem lub krzywą Béziera przed zniekształceniem pojawi się prośba o wyrażenie zgody na konwersję obiektu na krzywą.

Ikona zniekształcenia

Zniekształć

Przezroczystość

Dokłada gradient przezroczystości do zaznaczonego obiektu. Linia przezroczystości odpowiada skali szarości. Koniec z czarnym i białym uchwytem oznacza odpowiednio przezroczystość 0% i 100%.

Przeciągnij biały uchwyt, aby zmienić kierunek gradientu przezroczystości. Przeciągnij czarny uchwyt, aby zmienić długość gradientu. Możesz także przeciągać i upuszczać kolory na uchwyty z Paska kolorów, aby zmieniać ich wartości w skali szarości.

note

Aby wyświetlić Pasek kolorów, wybierz Widok - Pasek kolorów.


Ikona przezroczystości

Przezroczystość

Gradient

Modyfikuje wypełnienie gradientowe wybranego obiektu. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy zastosowano gradient do wybranego obiektu w Format - Obszar. Przeciągnij uchwyty linii gradientu, aby zmienić kierunek gradientu lub długość gradientu. Możesz także przeciągać i upuszczać kolory na uchwyty z Paska kolorów, aby zmienić kolor punktów końcowych gradientu.

note

Aby wyświetlić Pasek kolorów, wybierz Widok - Pasek kolorów.


Ikona gradientu

Gradient

Prosimy o wsparcie!