Powiększenie

Powiększa lub pomniejsza widok bieżącego dokumentu. Aby otworzyć pasek narzędzi Powiększenie kliknij strzałkę obok ikony.

Ikona powiększenia

Powiększenie

Ikona powiększenia ($[officename] Impress w Widoku slajdu i Widoku konspektu)

Powiększenie (Widok konspektu lub slajdu programu LibreOffice Impress)

Powiększ

Wyświetla slajd w rozmiarze dwukrotnie większym od bieżącego.

Możesz także wybrać narzędzie Powiększ i przeciągnąć prostokątną ramkę wokół obszaru, który chcesz powiększyć.

Ikona powiększania

Powiększ

Pomniejsz

Wyświetla slajd w rozmiarze o połowę mniejszym od obecnego.

Ikona pomniejszania

Pomniejsz

Powiększenie 100%

Wyświetla slajd w aktualnym rozmiarze.

Ikona powiększenia 100%

Powiększenie 100%

Poprzednie powiększenie

Przywraca wyświetlanie slajdu do poprzednio zastosowanego współczynnika powiększenia. Możesz także nacisnąć +przecinek(,).

Ikona poprzedniego powiększenia

Poprzednie powiększenie

Następne powiększenie

Polecenie Poprzednie powiększenie jest wyświetlane automatycznie. Możesz także nacisnąć +kropka(.).

Ikona następnego powiększenia

Następne powiększenie

Cała strona

Wyświetla na ekranie cały slajd.

Ikona podglądu wydruku

Cała strona

Szerokość strony

Wyświetla slajd w rozmiarze, w którym widoczna jest cała szerokość slajdu. Góra i dół slajdu mogą być nie widoczne.

Ikona szerokości strony

Szerokość strony

Widok optymalny

Wyświetla slajd w rozmiarze, w którym widoczne są wszystkie obiekty slajdu.

Ikona widoku optymalnego

Widok optymalny

Powiększenie obiektu

Wyświetla slajd w rozmiarze, w którym widoczne są wszystkie zaznaczone obiekty.

Ikona powiększenia obiektu

Powiększenie obiektu

Przesuń

Przesuwa slajd w oknie programu LibreOffice. Uchwyć slajd wskaźnikiem myszki i przesuń go. Narzędzie, którego używałeś przed przesuwaniem będzie aktywne po zwolnieniu klawisza myszki.

Ikona przesunięcia

Przesuń

Prosimy o wsparcie!