Powiększenie

Powiększa lub pomniejsza widok bieżącego dokumentu. Aby otworzyć pasek narzędzi Powiększenie kliknij strzałkę obok ikony.

Ikona

Powiększenie

Ikona

Powiększenie (Widok konspektu lub slajdu programu LibreOffice Impress)

Powiększ

Wyświetla slajd w rozmiarze dwukrotnie większym od bieżącego.

Możesz również zaznaczyć narzędzie Powiększ i zaznaczyć prostokątny obszar slajdu, który chcesz powiększyć.

Ikona

Powiększ

Pomniejsz

Wyświetla slajd w rozmiarze o połowę mniejszym od obecnego.

Ikona

Pomniejsz

Powiększenie 100%

Wyświetla slajd w aktualnym rozmiarze.

Ikona

Powiększenie 100%

Poprzednie powiększenie

Wyświetla slajd w poprzednio używanym rozmiarze. Aby użyć tej opcji możesz również nacisnąć +przecinek (,).

Ikona

Poprzednie powiększenie

Następne powiększenie

Odwraca akcję Poprzednie powiększenie. Aby użyć tej opcji możesz również nacisnąć +kropka (.).

Ikona

Następne powiększenie

Cała strona

Wyświetla na ekranie cały slajd.

Ikona

Cała strona

Szerokość strony

Wyświetla slajd w rozmiarze, w którym widoczna jest cała szerokość slajdu. Góra i dół slajdu mogą być nie widoczne.

Ikona

Szerokość strony

Widok optymalny

Wyświetla slajd w rozmiarze, w którym widoczne są wszystkie obiekty slajdu.

Ikona

Widok optymalny

Powiększenie obiektu

Wyświetla slajd w rozmiarze, w którym widoczne są wszystkie zaznaczone obiekty.

Ikona

Powiększenie obiektu

Przesuń

Przesuwa slajd w oknie programu LibreOffice. Uchwyć slajd wskaźnikiem myszki i przesuń go. Narzędzie, którego używałeś przed przesuwaniem będzie aktywne po zwolnieniu klawisza myszki.

Ikona

Przesuń

Please support us!