Bieżąca wielkość

Wyświetla współrzędne X i Y kursora oraz wielkość zaznaczonego obiektu.

W tym polu paska stanu używane są te same jednostki miary, jak na linijkach. Jednostki można zdefiniować na karcieLibreOffice Impress – Ogólne.

Prosimy o wsparcie!