Właściwości slajdu

Ustawia orientację slajdu, marginesy slajdu, tło i inne opcje układu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Slajd - Właściwości slajdu.


Zmiana wypełnienia tła

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

tip

Aby zmienić tło wszystkich slajdów w aktywnym pliku, zaznacz tło, kliknij OK, a następnie kliknij Tak w oknie dialogowym Ustawienia strony.


Prosimy o wsparcie!