Połączenia zdalne

Wyświetl listę wszystkich dostępnych połączeń Impress Remote.

Aby wykonać tę operację...

Najpierw zaznacz pole wyboru Włącz zdalne sterowanie w – LibreOffice Impress – Ogólne.

Wybierz menu Pokaz slajdów - Aplikacja Impress Remote.


Konfiguracja zdalnego połączenia

Aby aktywować zdalne połączenie:

  1. Otwórz aplikację Impress Remote na urządzeniu mobilnym.

  2. Otwórz okno dialogowe Połączenie zdalne,

  3. Wybierz urządzenie z listy,

  4. Wprowadź numer PIN wyświetlony przez urządzenie i naciśnij Połącz, aby autoryzować połączenie.

Urządzenie i komputer są teraz połączone, bieżąca prezentacja jest wyświetlana bezpośrednio w trybie prezentacji, kontrolowanym przez urządzenie mobilne.

Aby rozłączyć się z urządzeniem mobilnym

  1. Otwórz okno dialogowe Połączenie zdalne,

  2. Wybierz urządzenie z listy,

  3. Kliknij Usuń autoryzację klienta.

Prosimy o wsparcie!