Chronometraż

Wyświetla okno dialogowe Opcje efektu, w którym można ustawić opcje chronometrażu dla bieżącego efektu.

Okno dialogowe niestandardowego czasu animacji

Początek

Wyświetla właściwość początkową wybranego efektu animacji.Dostępne są następujące właściwości początkowe:

Opóźnienie

Określa dodatkowe opóźnienie wynoszące n sekund do momentu rozpoczęcia efektu.

Czas trwania

Określa czas trwania efektu.

Powtórz

Określa czy i ile razy bieżący efekt ma być powtórzony. Wprowadź liczbę powtórzeń lub wybierz odpowiednią opcję z listy:

Cofnij po skończonej animacji

Określa czy po skończonej animacji obiekt powinien wrócić do swego pierwotnego stanu.

Animuj w toku normalnego klikania

Określa, czy animacja ma rozpocząć się w normalnej sekwencji kliknięć.

Animuj po kliknięciu na

Określa, czy animacja ma być uruchamiana po kliknięciu określonego kształtu.

Wybierz kształt według nazwy z pola listy.

Prosimy o wsparcie!