Efekt

Otwiera okno dialogowe Opcje efektu, w którym można wybrać opcje efektu oraz poprawić bieżący efekt.

Ustawienia

Opcje niektórych efektów można ustawić w zakładce Efekt.

Kierunek

Określa kierunek efektu.

Przyspieszanie na początku

Włącza stopniowe zwiększenie prędkości na na początku efektu.

Zwalnianie na końcu

Włącza stopniowe zmniejszenie prędkości na końcu efektu.

Dodatkowe efekty

Pozwala wybrać dodatkowe efekty dla bieżącej animacji.

Okno dialogowe ulepszonych efektów animacji

Dźwięk

Wybierz dźwięk z galerii lub wybierz jeden ze specjalnych wpisów.

Przycisk odtwarzania

Odtwarza wybrany plik muzyczny.

Po animacji

Wybierz kolor, który ma być wyświetlany po zakończeniu animacji lub wybierz inny efekt końcowy z listy:

Kolor

Wybierz przyciemniony kolor.

Animacja tekstu

Wybierz tryb animacji dla tekstu o bieżącym kształcie:

Opóźnienie między znakami

Określa procent opóźnienia między animacjami słów lub liter.

Prosimy o wsparcie!