Opcje efektu

Pozwala ustawić dodatkowe właściwości elementu zaznaczonego w ramce Animacja niestandardowa.

Ikona notatki

Przypisz efekt do obiektu, a następnie otwórz okno dialogowe Opcje efektu klikając przycisk Opcje.


Okno dialogowe zawiera następujące zakładki:

Efekt

Chronometraż

Animacja tekstu

Prosimy o wsparcie!