Przetnij

Tworzy figurę z nakładających się pól zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Przetnij


Zespalanie obiektów i tworzenie figur

Please support us!