Przetnij

Tworzy figurę z nakładających się pól zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Przetnij (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Przetnij


Łączenie obiektów i tworzenie figur

Prosimy o wsparcie!