Scal

Dodaje pola zaznaczonych obiektów do pola obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia. To polecenie może być bardzo użyteczne dla obiektów nachodzących na siebie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Scal (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Scal


Obszary między obiektami pozostają niezmienione.

Prosimy o wsparcie!