Figury

Tworzy figury z dwóch lub więcej zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury


Figura posiada właściwości obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia.

Scal

Dodaje pola zaznaczonych obiektów do pola obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia. To polecenie może być bardzo użyteczne dla obiektów nachodzących na siebie.

Odejmij

Odejmuje pola zaznaczonych obiektów do pola obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia.

Przetnij

Tworzy figurę z nakładających się pól zaznaczonych obiektów.

Prosimy o wsparcie!