Rozłącz

Rozłącza na składowe linie połączone poleceniem Połącz.

Nie można zastosować wypełnienia do zamkniętych obiektów powstałych po rozłączeniu przy użyciu tego polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Zaznacz linię stworzoną przez połączenie dwóch lub kilku linii, otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozłącz .


Please support us!