Rozłącz

Rozłącza na składowe linie połączone poleceniem Złącz.

Nie można zastosować wypełnienia do zamkniętych obiektów powstałych po rozłączeniu przy użyciu tego polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Rozłącz (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz linię stworzoną przez połączenie dwóch lub kilku linii, otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozłącz .


Prosimy o wsparcie!