Złącz

Łączy liniami lub krzywymi Béziera dwa lub więcej linii, krzywych Béziera lub innych obiektów. Obiekty posiadające wypełnienie są konwertowane do linii a wypełnienie jest usuwane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Złącz (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz dwie lub więcej linii, otwórz menu kontekstowe i wybierz Złącz.


Prosimy o wsparcie!