Podziel

Dzieli połączone obiekty na obiekty składowe. Uzyskane obiekty mają takie same właściwości linii i wypełnienia jak połączony obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Podziel (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz połączone obiekty, otwórz menu kontekstowe i wybierz Podziel.


Prosimy o wsparcie!