Podziel

Dzieli zespolone obiekty na obiekty składowe. Uzyskane obiekty mają takie same właściwości linii i wypełnienia jak zespolony obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Podziel (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz zespolone obiekty, otwórz menu kontekstowe i wybierz Podziel .


Prosimy o wsparcie!