Podziel

Dzieli zespolone obiekty na obiekty składowe. Uzyskane obiekty mają takie same właściwości linii i wypełnienia jak zespolony obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Zaznacz zespolone obiekty, otwórz menu kontekstowe i wybierz Podziel .


Please support us!