Połącz

Łączy dwa lub więcej obiektów w jedną figurę. W odróżnieniu od grupowania połączony obiekt posiada właściwości obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia. Możesz podzielić połączone obiekty na obiekty składowe ale właściwości oryginalnych obiektów będą utracone.

Podczas łączenia obiektów elementy graficzne są zastępowane krzywymi Béziera. W miejscach nakładania się obiektów powstają puste, niewypełnione obszary.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Połącz (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Połącz.


Prosimy o wsparcie!