Zespalaj

Zespala dwa lub więcej obiektów w jedną figurę. W odróżnieniu od grupowania zespolony obiekt posiada właściwości obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia. Możesz podzielić zespolone obiekty na obiekty składowe ale właściwości oryginalnych obiektów będą utracone.

Podczas zespalania obiektów elementy graficzne są zastępowane krzywymi Béziera. W miejscach nakładania się obiektów powstają puste, niewypełnione obszary.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Zespalaj.


Please support us!