W kontur

Konwertuje zaznaczony obiekt na wielokąt lub w grupę wielokątów. Jeśli po konwersji uzyskasz grupę wielokątów (na przykład po konwersji obiektów tekstowych) w celu edycji poszczególnych wielokątów naciśnij najpierw F3 aby wejść w grupę.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj - Na kontur (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - W kontur


Po konwersji linii lub obiektu tekstowego w kontur nie można edytować ich w zwykły sposób, możliwa jest natomiast edycja konturu jak każdego innego wielokąta. Aby dopasować kształt konturu do własnych potrzeb wybierz Edycja - Punkty.

Prosimy o wsparcie!