W metaplik

Konwertuje zaznaczony obiekt do formatu metapliku Windows (Windows Metafile Format - WMF), zawierającego mapę bitową oraz grafikę wektorową.

Więcej informacji na temat formatu WMF można znaleźć w słowniku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj - Na metaplik (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - W metaplik


Ikona notatki

Możesz również skopiować zaznaczony obiekt, wybrać Edycja - Wklej specjalnie po czym wybrać z listy format Metaplik.


Prosimy o wsparcie!