W mapę bitową

Konwertuje zaznaczony obiekt w mapę bitową (siatkę pikseli reprezentującą obrazek).

Więcej informacji można znaleźć w Słowniku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj - Na mapę bitową (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - W mapę bitową


Ikona notatki

Możesz również skopiować zaznaczony obiekt, wybrać Edycja - Wklej specjalnie po czym wybrać żądany format mapy bitowej z listy.


Prosimy o wsparcie!