W mapę bitową

Konwertuje zaznaczony obiekt w mapę bitową (siatkę pikseli reprezentującą obrazek).

Więcej informacji można znaleźć w Słowniku.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - W mapę bitową


Ikona notatki

Możesz również skopiować zaznaczony obiekt, wybrać Edycja - Wklej specjalnie po czym wybrać żądany format mapy bitowej z listy.


Please support us!