Konwertuj na obiekt obrotowy 3D

Tworzy trójwymiarowe figury obracając zaznaczony obiekt wokół pionowej osi.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D


Zaznaczony obiekt najpierw jest konwertowany w kontur a następnie na obiekt 3D.

Please support us!