Konwertuj na obiekt obrotowy 3D

Tworzy trójwymiarowe figury obracając zaznaczony obiekt wokół pionowej osi.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D


Zaznaczony obiekt najpierw jest konwertowany w kontur a następnie na obiekt 3D.

Prosimy o wsparcie!