Na 3D

Konwertuje zaznaczone obiekty na obiekty trójwymiarowe, obiekty 3D.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj - Na 3D (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na 3D


Zaznaczony obiekt najpierw jest konwertowany w kontur a następnie na obiekt 3D.

Jeśli wybierzesz dwa lub więcej obiektów i przekonwertujesz je na 3D, wynikiem będzie grupa 3D działająca jak pojedynczy obiekt. Możesz edytować poszczególne obiekty w grupie, wybierając . Wybierz po zakończeniu.

Ikona notatki

Konwertowanie grup obiektów na obiekty 3D nie zmienia kolejności rozmieszczenia poszczególnych obiektów.


Ikona wskazówki

Naciśnij F3, aby szybko wejść do grupy, i +F3, aby opuścić grupę.


Na obiekty 3D można również konwertować mapy bitowe, grafikę wektorową czy też cliparty. W czasie konwersji na obiekty 3D program LibreOffice traktuje mapy bitowe jak prostokąty a grafikę wektorową jak grupę wielokątów.

Nawet obiekty rysunkowe, które zawierają tekst mogą być konwertowane.

Do przekonwertowanych obiektów można zastosować Efekty 3D.

Prosimy o wsparcie!