Na 3D

Konwertuje zaznaczone obiekty na obiekty trójwymiarowe, obiekty 3D.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na 3D


Zaznaczony obiekt najpierw jest konwertowany w kontur a następnie na obiekt 3D.

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

Ikona notatki

Konwertowanie grup obiektów na obiekty 3D nie zmienia kolejności rozmieszczenia poszczególnych obiektów.


Ikona wskazówki

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


Na obiekty 3D można również konwertować mapy bitowe, grafikę wektorową czy też cliparty. W czasie konwersji na obiekty 3D program LibreOffice traktuje mapy bitowe jak prostokąty a grafikę wektorową jak grupę wielokątów.

Nawet obiekty rysunkowe, które zawierają tekst mogą być konwertowane.

Do przekonwertowanych obiektów można zastosować Efekty 3D.

Please support us!