Na wielokąt

Konwertuje obiekt na wielokąt (zamknięty obiekt ograniczony liniami prostymi). Wygląd obiektu nie ulega zmianie. Aby zobaczyć zmiany, po konwersji, możesz kliknąć zaznaczony obiekt prawym klawiszem myszy i wybrać Edycja punktów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj - Na wielokąt (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na wielokąt


Konwertowanie obrazów bitmapowych na grafikę wektorową

Okno dialogowe do wieloboku

Konwertuj na wielokąt

Następujące warunki są wymagane aby wykonać konwersję mapy bitowej na wielokąt. Konwertowany obraz jest zbiorem mniejszych wielokątów wypełnionych kolorami.

Ustawienia

Ustaw opcje konwersji dla obrazka.

Liczba kolorów:

Wprowadź liczbę kolorów przekonwertowanego obrazka. Program LibreOffice generuje wielokąt dla każdego koloru pojawiającego się na obrazku.

Redukcja punktów

Usuwa kolorowe wielokąty, które są mniejsze niż wprowadzona wartość piksela.

Wypełnij puste miejsca

Wypełnia puste miejsca powstałe po redukcji punktów.

Rozmiar płytek

Wprowadź wielkość płytek używanych do wypełnienia tła rysunku.

Obraz źródłowy:

Podgląd oryginalnego obrazka.

Obraz wektorowy:

Podgląd przekształconego obrazka. Aby wygenerować podgląd obrazka wektorowego kliknij Podgląd.

Postęp

Wyświetla pasek postępu konwersji obrazka.

Podgląd

Generuje podgląd przekształconego obrazka bez stosowania zmian w slajdzie.

Prosimy o wsparcie!