Na krzywą

Konwertuje zaznaczony obiekt do krzywych Béziera.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj - Na krzywą (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na krzywą


Prosimy o wsparcie!