Konwertuj

Zawiera opcje konwersji zaznaczonego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Konwertuj (tylko LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj


Na krzywą

Konwertuje zaznaczony obiekt do krzywych Béziera.

Na wielokąt

Konwertuje obiekt na wielokąt (zamknięty obiekt ograniczony liniami prostymi). Wygląd obiektu nie ulega zmianie. Aby zobaczyć zmiany, po konwersji, możesz kliknąć zaznaczony obiekt prawym klawiszem myszy i wybrać Edycja punktów.

W kontur

Konwertuje zaznaczony obiekt na wielokąt lub w grupę wielokątów. Jeśli po konwersji uzyskasz grupę wielokątów (na przykład po konwersji obiektów tekstowych) w celu edycji poszczególnych wielokątów naciśnij najpierw F3 aby wejść w grupę.

Na 3D

Konwertuje zaznaczone obiekty na obiekty trójwymiarowe, obiekty 3D.

Konwertuj na obiekt obrotowy 3D

Tworzy trójwymiarowe figury obracając zaznaczony obiekt wokół pionowej osi.

W mapę bitową

Konwertuje zaznaczony obiekt w mapę bitową (siatkę pikseli reprezentującą obrazek).

W metaplik

Konwertuje zaznaczony obiekt do formatu metapliku Windows (Windows Metafile Format - WMF), zawierającego mapę bitową oraz grafikę wektorową.

Prosimy o wsparcie!