Przygotuj niestandardowy pokaz slajdów

Tworzy niestandardowy pokaz slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów a następnie kliknij Nowy.


Okno dialogowe definiowania niestandardowego pokazu slajdów

Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów

Zaznacz slajd i kliknij odpowiednio >> lub << aby dodać lub usunąć slajd z listy.

Dodaje istniejące slajdy na dół listy Wybrane slajdy. Aby użyć tego przycisku należy najpierw wybrać slajd z listy Istniejące slajdy.

Usuwa slajdy z listy Wybrane slajdy. Aby użyć tego przycisku należy najpierw wybrać slajd z listy Wybrane slajdy.

Nazwa

Zawiera nazwę niestandardowego pokazu slajdów. Możesz wprowadzić własną nazwę.

Istniejące slajdy

Wyświetla listę wszystkich slajdów w kolejności w jakiej pojawiają się w dokumencie.

Wybrane slajdy

Wyświetla listę slajdów niestandardowego pokazu slajdów. Możesz zmienić kolejność slajdów przeciągając je w górę lub w dół.

Prosimy o wsparcie!