Custom Slide Shows

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów


Custom Slide Shows Dialog

tip

Read the help page Creating a Custom Slide Show to learn more about how to set up your own custom slide shows.


List of custom slide shows

Lists the custom slide shows that are available in the document.

Aby utworzyć niestandardowy pokaz slajdów kliknij Nowy.

Aby uruchomić niestandardowy pokaz slajdów:

  1. Select a custom slide show from the list.

  2. Kliknij Start.

Nowy

Tworzy niestandardowy pokaz slajdów.

Edycja

Powoduje dodanie, usunięcie lub zmianę kolejności slajdów, jak również zmianę nazwy wybranego niestandardowego pokazu slajdów.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Kopiuj

Tworzy kopię zaznaczonego niestandardowego pokazu slajdów. Możesz zmieniać nazwę pokazu slajdów, klikając przycisk Edycja.

Początek

Runs the selected custom slide show.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Please support us!