Ustawienia pokazu slajdów

Określa ustawienia pokazu slajdów, w tym sposób jego wyświetlania, od którego slajdu zacząć, sposób przesuwania slajdów i to, czy chcesz używać konsoli prezentera lub sterować zdalnie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Ustawienia pokazu slajdów.


Okno dialogowe prezentacji

Zakres

Określa, które slajdy mają być włączone do pokazu slajdów.

Wszystkie slajdy

Włącza do pokazu slajdów wszystkie slajdy prezentacji.

Od:

Wprowadź numer slajdu początkowego.

Niestandardowy pokaz slajdów

Wybiera kolejność slajdów określoną za pomocą opcji Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów.

Tryb prezentacji

Wybierz typ pokazu slajdów.

Pełny ekran

Wyświetla pokaz slajdów na pełnym ekranie.

W oknie

Wyświetla pokaz slajdów w oknie programu LibreOffice.

Zapętl i powtórz po

Uruchamia ponownie pokaz slajdów po upływie czasu pauzy wprowadzonego w okienku. Pomiędzy ostatnim a pierwszym slajdem wyświetlany jest dodatkowy slajd pauzy. Aby zakończyć pokaz slajdów naciśnij klawisz Esc.

Czas trwania pauzy

Wprowadź czas trwania pauzy, po której pokaz jest wznawiany. Wartość zero powoduje natychmiastowe ponowne uruchomienie pokazu z pominięciem slajdu pauzy.

Pokaż logo

Wyświetla logo LibreOffice na slajdzie pauzy. Wyświetlane logo nie może być zmienione.

Opcje prezentacji

Wyłącz automatyczną zmianę slajdów

Slajdy nie będą się zmieniały automatycznie.

Zmień slajd po kliknięciu tła

Przejście do następnego slajdu nastąpi po kliknięciu tła slajdu.

Wskaźnik myszy widoczny

Pokazuje wskaźnik myszy podczas pokazu slajdów.

Wskaźnik myszy jako pióro

Zmienia wskaźnik myszy na pióro, którym można pisać po slajdach w czasie pokazu slajdów.

note

Wszystko co zostanie napisane z użyciem długopisu zostanie zachowywane po wyjścia z trybu pokazu slajdu. Właściwości długopisu mogą być zmienione poprzez wybranie poleceń Szerokość pisaka lub Zmień kolor pisaka z menu kontekstowym uruchomionego pokazu slajdu.


Włącz animowane obrazy

Uruchamia animacje podczas pokazu slajdów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona wyświetlana będzie tylko pierwsza klatka animacji.

Utrzymuj prezentację zawsze na wierzchu

Program LibreOffice podczas prezentacji pozostanie na wierzchu. Okna żadnych innych programów nie będą widoczne.

Ekran

Domyślnie w trybie pokazu slajdów jest używany ekran główny. Jeśli bieżący pulpit jest wyświetlany na kilku ekranach, można wybrać ekran używany w trybie pokazu slajdów. Jeśli bieżący pulpit jest rozciągnięty tylko na jeden ekran lub jeśli funkcja wyświetlania na kilku ekranach nie jest obsługiwana w bieżącym systemie, nie można wybrać innego ekranu.

note

Ustawienia te są zapisywane w konfiguracji użytkownika, a nie wewnątrz dokumentu.


Pokaz prezentacji

Wybierz ekran używany w trybie pokazu slajdów na pełnym ekranie

Jeśli system pozwala na rozciągnięcie okna na wszystkie dostępne ekrany, można także wybrać opcję "Wszystkie ekrany". W takim przypadku prezentacja zostanie rozciągnięta na wszystkie dostępne ekrany.

Konsola prezentera

Konsola prezentera zapewnia dodatkowe elementy sterujące i narzędzia przydatne dla prezentera. Możesz używać jej w trybie okienkowym lub pełnoekranowym lub całkowicie wyłączyć.

Pokaż pasek nawigacji

Pasek nawigacji pozwala prezenterowi sterować prezentacją za pomocą przycisków w lewym dolnym rogu ekranu, za pomocą wskaźnika myszy lub bezpośrednio na wyświetlaczu, jeśli używany jest ekran dotykowy.

Zdalne sterowanie

Włącz zdalne sterowanie

Określa, że chcesz włączyć zdalne sterowanie Bluetooth podczas działania programu Impress. OdznaczWłącz zdalne sterowanie, aby wyłączyć zdalne sterowanie.

Łącze przekieruje Cię do dostępnych opcji instalacji aplikacji na Twoim urządzeniu.

Prosimy o wsparcie!