Interakcja

Określa zachowanie obiektu po kliknięciu go myszką w czasie pokazu slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Interakcja.

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona interkacji

Interakcja


Akcja po kliknięciu myszką

Określa rodzaj akcji wywoływanej w przypadku kliknięcia myszką zaznaczonego obiektu podczas pokazu slajdów. Można także przypisać akcję do zgrupowanych obiektów.

Brak akcji

Żadna akcja nie jest podejmowana.

Przejdź do poprzedniego slajdu

Przesuwa pokaz slajdów o jeden slajd wstecz.

Przejdź do następnego slajdu

Przesuwa pokaz slajdów o jeden slajd naprzód.

Przejdź do pierwszego slajdu

Przeskakuje do pierwszego slajdu pokazu slajdów.

Przejdź do ostatniego slajdu

Przeskakuje do ostatniego slajdu pokazu slajdów.

Przejdź do strony lub obiektu

Przeskakuje do wybranego slajdu lub do nazwanego obiektu na slajdzie.

Cel

Wyświetla listę slajdów i obiektów, do których można przeskoczyć.

Slajd / Obiekt

Wprowadź nazwę szukanego slajdu lub obiektu.

Znajdź

Poszukuje żądanego slajdu lub obiektu.

Przejdź do dokumentu

Otwiera i wyświetla plik podczas pokazu slajdów. Jeśli wybierzesz jako docelowy dokument plik LibreOffice możesz dodatkowo wprowadzić numer strony, która ma być otwarta.

Dokument

Podaj adres docelowego dokumentu.

Dokument

Wprowadź ścieżkę dostępu do pliku, który chcesz otworzyć lub kliknij Przeglądaj w celu znalezienia pliku.

Przeglądaj

Znajdź plik, który chcesz otworzyć.

Odtwórz dźwięk

Odtwórz plik dźwiękowy

Dźwięk

Podaj adres pliku dźwiękowego.

Dźwięk

Wprowadź ścieżkę dostępu do pliku dźwiękowego, który chcesz otworzyć lub kliknij Przeglądaj w celu znalezienia pliku.

Przeglądaj

Znajdź plik dźwiękowy, który chcesz odtworzyć.

note

Jeśli pliki dźwiękowe nie zostały zainstalowane wraz z LibreOffice, możesz ponownie uruchomić program instalacyjny LibreOffice i wybrać Modyfikuj.


Odtwórz

Odtwarza zaznaczony plik dźwiękowy.

Uruchom program

Uruchamia program podczas pokazu slajdów.

Program

Program

Wprowadź ścieżkę dostępu do programu, który chcesz uruchomić lub kliknij Przeglądaj w celu znalezienia programu.

Przeglądaj

Znajdź program, który chcesz uruchomić.

Uruchom makro

Uruchamia makro podczas pokazu slajdów.

Makro

Makro

Wprowadź ścieżkę dostępu do makra, które chcesz uruchomić lub kliknij Przeglądaj w celu znalezienia makra.

Przeglądaj

Znajdź makro, które chcesz uruchomić.

Zakończ prezentację

Kończy prezentację.

Uruchom akcję obiektu

Dla wstawionych obiektów można wybrać wpis "Uruchom akcję obiektu".

Edycja

Otwiera obiekt w trybie edycji.

Prosimy o wsparcie!