Panel animacji

Przypisuje efekty do zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Animacja niestandardowa

Kliknij na pasku narzędzi Rysunek

Ikona

Animacja niestandardowa


Lista animacji

Lista animacji wyświetla wszystkie animacje bieżącego slajdu.

Każdy wpis listy składa się z następujących dwóch wierszy:

Dodaj

Adds another animation effect for the selected object on the slide.

Usuń

Usuwa zaznaczone efekty animacji z Listy animacji.

Zmień kolejność

Kliknij odpowiedni przycisk aby przesunąć zaznaczony efekt animacji w górę lub w dół listy.

Category

Wybierz kategorię efektu animacji. Dostępne są następujące kategorie:

Efekt

Wybierz efekt animacji.

Początek

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

Aby otworzyć okno dialogowe Opcje efektu, w którym można wybrać dodatkowe właściwości animacji naciśnij przycisk Opcje.

Duration

Specifies the duration of the selected animation effect.

Delay

The animation starts delayed by this amount of time.

Podgląd automatyczny

Zaznaczenie tej opcji powoduje pokaz nowowybranego lub edytowanego efektu animacji w podglądzie.

Odtwórz

Odtwarza zaznaczony efekt animacji w podglądzie.

Please support us!