Przejście slajdu

Pozwala wybrać efekt przejścia slajdu używany podczas pokazu slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Przejście slajdu.


Ikona wskazówki

Aby zastosować ten sam efekt przejścia do kilku slajdów zmień widok na Sortowanie slajdów, zaznacz slajdy, dla których chcesz zastosować dany efekt a następnie wybierz Slajd - Przejście slajdu.


Przejście slajdu

Wybierz przejście slajdu, które chcesz użyć dla wybranych slajdów.

Wariant

Wybierz wariant przejścia. Ta lista jest dostępna tylko dla niektórych przejść.

Czas trwania

Ustawia czas trwania przejścia slajdu.

Dźwięk

Wyświetla dźwięki, które można odtwarzać podczas przejścia slajdu.

Powtarzaj do następnego dźwięku

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dźwięk efektu przejścia będzie odtwarzany w pętli dopóki następny dźwięk zacznie być odtwarzany.

Pokaż następny slajd

Określa kiedy nastąpi przejście do następnego slajdu.

Po kliknięciu myszką

Przejście do następnego slajdu nastąpi po kliknięciu myszką.

Automatycznie po

Przejście do następnego slajdu nastąpi automatycznie po wskazanej w okienku liczbie sekund.

Zastosuj przejścia do wszystkich slajdów

Stosuje wybrane opcje przejścia slajdu do wszystkich slajdów w bieżącym dokumencie.

Odtwórz

Pokazuje bieżący efekt przejścia w podglądzie.

Podgląd automatyczny

Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne pokazanie efektu przejścia w podglądzie.

Prosimy o wsparcie!