Dzielenie wyrazów

Włącza lub wyłącza opcję dzielenia wyrazów dla obiektów tekstowych. Dzielenie wyrazów można włączać lub wyłączać niezależnie dla każdego akapitu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów


Prosimy o wsparcie!