Za obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty za wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Rozmieść - Za obiektem (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Rozmieść - Za obiektem

Na pasku Rysunek otwórz pasek narzędzi Rozmieść i kliknij:

Ikona za obiektem

Za obiektem


Zaznacz obiekt(y), które chcesz przesunąć za inny obiekt. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Rozmieść - Za obiektem a następnie kliknij obiekt na slajdzie, za który chcesz przesunąć zaznaczone obiekty.

note

Zmiana kolejności rozmieszczenia obiektów dotyczy kolejności rozmieszczenia wszystkich obiektów dokumentu.


Prosimy o wsparcie!