Za obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty za wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Rozmieść - Za obiektem

Otwórz na pasku Rysunek pasek narzędzi Rozmieszczenie i kliknij:

Ikona

Za obiektem


Zaznacz obiekt(y), które chcesz przesunąć za inny obiekt. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Rozmieść - Za obiektem a następnie kliknij obiekt na slajdzie, za który chcesz przesunąć zaznaczone obiekty.

Ikona notatki

Zmiana kolejności rozmieszczenia obiektów dotyczy kolejności rozmieszczenia wszystkich obiektów dokumentu.


Please support us!