Przed obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty przed wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Rozmieść - Przed obiektem (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Rozmieść - Przed obiektem

Otwórz na pasku Rysunek pasek narzędzi Rozmieszczenie i kliknij:

Ikona przed obiektem

Przed obiektem


Zaznacz obiekt(y), które chcesz przesunąć. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Rozmieść - Przed obiektem a następnie kliknij obiekt na slajdzie, przed który chcesz przesunąć zaznaczone obiekty.

Prosimy o wsparcie!