Przed obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty przed wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Rozmieść - Przed obiektem

Otwórz na pasku Rysunek pasek narzędzi Rozmieszczenie i kliknij:

Ikona

Przed obiektem


Zaznacz obiekt(y), które chcesz przesunąć. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Rozmieść - Przed obiektem a następnie kliknij obiekt na slajdzie, przed który chcesz przesunąć zaznaczone obiekty.

Please support us!