Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozmieść.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz kartę Obraz.

Wybierz kartę Obiekt.

Z pasków narzędzi:

Ikona rozmieszczenia

Rozmieść


Zaznaczanie zasłoniętych obiektów

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Przesuń do przodu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w górę, umieszczając go bliżej początku w kolejności rozmieszczania.

Przesuń do tyłu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w dół, umieszczając go bliżej końca w kolejności rozmieszczania.

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Przed obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty przed wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Za obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty za wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Odwróć

Odwraca kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Prosimy o wsparcie!