Łączniki

Ustawienia właściwości łączników.

Typ

Rozwijana lista dostępnych typów łączników. Lista zawiera cztery typy łączników: typ standardowy, liniowy, prosty i zakrzywiony.

Przekrzywienie linii

Określa krzywiznę łącznika. Wynik ustawień krzywizny łącznika można zobaczyć w oknie podglądu.

Linia 1

Wprowadź wartość krzywizny dla Linii 1.

Linia 2

Wprowadź wartość krzywizny dla Linii 2.

Linia 3

Wprowadź wartość krzywizny dla Linii 3.

Interlinia

Ustawia odstęp między liniami łącznika.

Początek poziomo

Wprowadź żądaną wielkość odstępu poziomego na początku łącznika.

Początek pionowo

Wprowadź żądaną wielkość odstępu pionowego na początku łącznika.

Koniec poziomo

Wprowadź żądaną wielkość odstępu poziomego na końcu łącznika.

Koniec pionowo

Wprowadź żądaną wielkość odstępu pionowego na końcu łącznika.

Krzywizna domyślna

Resetuje domyślne wartości przekrzywienia linii. (To polecenie jest dostępne tylko poprzez menu kontekstowe).

Prosimy o wsparcie!