Wymiarowanie

Zmienia długość, jednostki miary oraz właściwości prowadnic zaznaczonej linii wymiarowej.

Ikona notatki

Jeśli chcesz zmienić styl linii lub strzałki zaznaczonej linii wymiarowej wybierz Format linia.


Aby wykonać tę operację...

W menu kontekstowym linii wymiarowej wybierz Wymiary.

Na pasku narzędzi Linie i strzałki kliknij ikonę Linia wymiarowa.

Ikona

Linia wymiarowa


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

Linia

Ustawia właściwości wymiarów linii wymiarowej i prowadnic względem każdej z nich i względem linii bazowej.

Odstęp linii

Określa odległość miedzy linią wymiarową a linią bazową (odległość = 0).

Występ prowadnic

Określa długość lewej i prawej prowadnicy począwszy od linii bazowej (odległość = 0). Wartości dodatnie lokują prowadnice ponad linią bazową, wartości ujemne poniżej linii bazowej.

Odl. prowadnic - Odległość prowadnic

Określa długość lewej i prawej prowadnicy począwszy od linii wymiarowej. Wartości dodatnie lokują prowadnice ponad linią wymiarową, wartości ujemne poniżej linii wymiarowej.

Lewa prowadnica

Określa długość lewej prowadnicy począwszy od linii wymiarowej. Wartości dodatnie lokują prowadnicę ponad linią wymiarową, wartości ujemne poniżej linii wymiarowej.

Prawa prowadnica

Określa długość prawej prowadnicy począwszy od linii wymiarowej. Wartości dodatnie lokują prowadnicę ponad linią wymiarową, wartości ujemne poniżej linii wymiarowej.

Linia wymiarowa pod obiektem

Odwraca ustawienia z ramki Linia.

Miejsca po przecinku

Określa liczbę miejsc po przecinku wyświetlaną we właściwościach linii.

Legenda

Ustawia właściwości tekstu linii wymiarowej.

Pozycja tekstu

Określa pozycję tekstu względem linii wymiarowej i prowadnic.

Ikona ostrzeżenia

Aby uzyskać dostęp do pola Pozycja tekstu należy odznaczyć ustawienia Automatycznie pionowo oraz Automatycznie poziomo.


Automatycznie pionowo

Ustawia optymalną pionową pozycję tekstu.

Automatycznie poziomo

Ustawia optymalną poziomą pozycję tekstu.

Pokaż jedn. miary - Pokaż jednostki miary

Pokazuje lub ukrywa jednostki miary. Możesz wybrać z rozwijanej listy jednostkę miary, której chcesz używać.

Równolegle do linii pomocniczej

Wyświetla tekst równolegle lub prostopadle względem linii wymiarowej.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!