Wymiarowanie

Zmienia długość, jednostki miary oraz właściwości prowadnic zaznaczonej linii wymiarowej.

note

Jeśli chcesz zmienić styl linii lub strzałki zaznaczonej linii wymiarowej wybierz Format linia.


Aby wykonać tę operację...

W menu kontekstowym linii wymiarowej wybierz Wymiary.

Na pasku narzędzi Linie i strzałki kliknij ikonę Linia wymiarowa.

Ikona linii wymiarowej

Linia wymiarowa


Linia wymiarowa jest zawsze wstawiana na warstwę o nazwie Linie wymiarowe. Jeśli ustawisz tę warstwę jako niewidoczną, na rysunku nie zobaczysz żadnej linii wymiarowej.

Linia

Ustawia właściwości wymiarów linii wymiarowej i prowadnic względem każdej z nich i względem linii podstawowej.

Odstęp linii

Określa odległość miedzy linią wymiarową a linią podstawową (odległość = 0).

Występ prowadnic

Określa długość lewej i prawej prowadnicy począwszy od linii podstawowej (odległość = 0). Wartości dodatnie lokują prowadnice ponad linią podstawową, wartości ujemne poniżej linii podstawowej.

Odl. prowadnic - Odległość prowadnic

Określa długość lewej i prawej prowadnicy począwszy od linii wymiarowej. Wartości dodatnie lokują prowadnice ponad linią wymiarową, wartości ujemne poniżej linii wymiarowej.

Lewa prowadnica

Określa długość lewej prowadnicy począwszy od linii wymiarowej. Wartości dodatnie lokują prowadnicę ponad linią wymiarową, wartości ujemne poniżej linii wymiarowej.

Prawa prowadnica

Określa długość prawej prowadnicy począwszy od linii wymiarowej. Wartości dodatnie lokują prowadnicę ponad linią wymiarową, wartości ujemne poniżej linii wymiarowej.

Linia wymiarowa pod obiektem

Odwraca ustawienia z ramki Linia.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc dziesiętnych używanych w wyświetlaniu właściwości linii.

Legenda

Ustawia właściwości tekstu linii wymiarowej.

Pozycja tekstu

Określa pozycję tekstu względem linii wymiarowej i prowadnic.

warning

Aby uzyskać dostęp do pola Pozycja tekstu należy odznaczyć ustawienia Automatycznie pionowo oraz Automatycznie poziomo.


Automatycznie pionowo

Ustawia optymalną pionową pozycję tekstu.

Automatycznie poziomo

Ustawia optymalną poziomą pozycję tekstu.

Pokaż jedn. miary - Pokaż jednostki miary

Pokazuje lub ukrywa jednostki miary. Możesz wybrać z rozwijanej listy jednostkę miary, której chcesz używać.

Równolegle do linii pomocniczej

Wyświetla tekst równolegle lub prostopadle względem linii wymiarowej.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!