Układ

Otwiera podmenu z układami slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Slajd - Układ.


Zmiana i dodawanie wzorcowego

Prosimy o wsparcie!