Aby wykonać tę operację...


Okno dialogowe projektowania slajdów

Projekt slajdu

Wyświetla projekty slajdów, które można zastosować dla swojego slajdu. Wybierz projekt i kliknij OK, aby zastosować go dla bieżącego slajdu.

Wymień stronę tła

Używa tła wybranego projektu slajdu do wszystkich slajdów dokumentu.

Usuń nieużywane tła

Usuwa nieużywane tła slajdów i układy prezentacji z twojego dokumentu.

Załaduj

Prosimy o wsparcie!