Usuń

Powoduje usunięcie z tabeli zaznaczonych wierszy.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku menu Tabela kliknij

Ikona

Usuń wiersz


Prosimy o wsparcie!