Style

Otwiera obszar Style w panelu bocznym, który zawiera style grafik i prezentacji do zastosowania lub edycji.

Okno Style w programie LibreOffice Impress zachowuje się odmiennie niż w pozostałych programach LibreOffice. Przykładowo: możliwe jest tworzenie, edycja i stosowanie Stylów grafiki ale Style obiektów prezentacji można jedynie edytować.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Styles.


Podczas edycji stylu wprowadzone zmiany są automatycznie stosowane do wszystkich elementów formatowanych edytowanym stylem. Jeśli chcesz, aby dokonane zmiany nie były automatycznie stosowane do określonych slajdów, utwórz dla tych slajdów nowy slajd główny.

Style obiektów prezentacji

Style używane w LibreOffice Impress. Modyfikować można tylko Style obiektów prezentacji.

Ikona stylów prezentacji

Style obiektów prezentacji

Style grafiki

Style i formatowanie elementów graficznych łącznie z obiektami tekstowymi.

Ikony stylów grafiki

Style grafiki

Tryb wypełniania formatem

Stosuje zaznaczony styl do obiektu na slajdzie. Kliknij ikonę wiadra malarskiego a następnie kliknij obiekt na slajdzie aby zastosować wybrany styl. Kliknij ikonę wiadra malarskiego ponownie aby wyłączyć tryb wypełniania formatem.

Ikona trybu wypełnienia formatu

Tryb wypełniania formatem

Nowy styl z zaznaczenia

Tworzy nowy styl używając ustawień formatowania zaznaczonego obiektu.

Ikona nowego stylu z zaznaczenia

Nowy styl z zaznaczenia

Aktualizuj styl

Aktualizuje zaznaczony styl w oknie Style, używając ustawień formatowania zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji stylu

Aktualizuj styl

Lista stylów / Grupy stylów / Menu kontekstowe: Nowy / Modyfikuj / Usuń

Tworzy, edytuje, stosuje i zarządza stylami.

Prosimy o wsparcie!