Formatuj komórki

Określa właściwości zaznaczonej tabeli, na przykład jej czcionki, efekty czcionek, obramowania i tło.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku menu Tabela kliknij menu Właściwości tabeli.


Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!