Formatuj komórki

Określa właściwości zaznaczonej tabeli, na przykład jej czcionki, efekty czcionek, obramowania i tło.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku menu Tabela kliknij menu Właściwości tabeli.


Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Prosimy o wsparcie!