Autor

Wstawia do bieżącego slajdu imię i nazwisko wprowadzone w LibreOffice Dane użytkownika.

Aby edytować imię i nazwisko, wybierz polecenie LibreOffice – Dane użytkownika.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Autor


Prosimy o wsparcie!