Numer strony

Wstawia numer strony do bieżącego slajdu lub strony Jeśli chcesz dodać numer strony do każdego slajdu, wybierz Widok - Główny w wstaw pole numeru strony. Aby zmienić format numeru, wybierz - Właściwości - Strona, a następnie wybierz format z listy w obszarzeUstawienia układu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Numer strony


Prosimy o wsparcie!