Godzina (zmienna)

Wstawia bieżącą godzinę jako pole zmienne. Wstawiona godzina będzie uaktualniana automatycznie po przeładowaniu pliku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Godzina (zmienna)


Aby edytować wstawione pole kliknij je dwa razy lub umieść kursor przed pierwszym znakiem pola i wybierz Edycja - Pola.

Prosimy o wsparcie!